14 september 2018

Uitnodiging symposium 'Hier kom ik weg'

Een symposium met inspirerende voorbeelden en ervaringen over de kansen van archeologie en erfgoed voor gemeentelijk beleid. Met aandacht voor onder andere het ruimtelijk beleid, de omgevingswet, toerisme en cultuur. Een veelzijdig en interactief programma met diverse sprekers.

Op 12 oktober organiseren gemeente Dalfsen en VNG Overijssel het symposium ‘Hier kom ik weg’. Een symposium met inspirerende voorbeelden en ervaringen over de kansen van archeologie en erfgoed voor gemeentelijk beleid. Met aandacht voor onder andere het ruimtelijk beleid, de omgevingswet, toerisme en cultuur. Een veelzijdig en interactief programma met diverse sprekers.

Programma

10.00 uur - Start symposium met dagvoorzitter Marcel van Dijk

Opening door Martijn Dadema voorzitter VNG Overijssel en welkomstwoord door dagvoorzitter Marcel van Dijk en wethouder Jan Uitslag van gemeente Dalfsen.

10.20 uur - Tedtalks

  • Archeologie moet geen afvinkitem zijn bij ruimtelijke ontwikkeling, hierdoor blijven de kansen onbenut. – Door Monique van den Dries, Universiteit Leiden.
  • Hoe breng je archeologie tot leven? - Door Sjoerd van der Linde, studio Louter.
  • Hoe gebruik je archeologie en erfgoed binnen gemeenten om je doelen te bereiken? – Door Laurens ten Den, theatermaker.

11.20 uur - Paneldiscussie onder leiding van dagvoorzitter Marcel van Dijk

Met Han Noten (burgemeester gemeente Dalfsen), Bort Koelewijn (burgemeester gemeente Kampen), Henk van der Velde (archeoloog), Sjoerd van der Linde (Studio Louter), Monique van den Dries (Universiteit Leiden) en Laurens ten Den (theatermaker).

12.00 – 13.00 uur - Lunch

13.00 – 15.30 uur - Deelsessies

Deelsessie 1: Cultuurprofiel (Dalfsen, Zwartewaterland en Kampen?

In deze deelsessie laten de gemeenten Kampen, Zwartewaterland en Dalfsen zien hoe archeologie en erfgoed aan het gemeentelijk beleid gekoppeld worden. 
Kampen presenteert het erfgoedprofiel nautische geschiedenis, Zwartewaterland het erfgoedprofiel bedevaarthistorie en Dalfsen het erfgoedprofiel DNA van Dalfsen. Centraal staat de vraag ‘dragen de cultuurprofielen eraan bij dat archeologie en erfgoed van ons allemaal is?’ De sprekers Jantine Sijbring, Henk Dekker en Marit Ligtenberg beantwoorden deze vraag vanuit hun eigen ervaringen  en willen de aanwezigen concrete leerpunten meegeven.

Deelsessie 2: Koloniën van Weldadigheid - door Geeke Snijders

In 1818 werd door Johannes van den Bosch de Maatschappij van Weldadigheid opgericht in Frederiksoord en omstreken. Een unieke geschiedenis die nog steeds zichtbaar is in het landschap. Hoe gaat het gebied om met deze unieke geschiedenis waarin de maakbare samenleving centraal staat? Geeke Snijders, projectleider marketing en communicatie van de vrije Koloniën van Weldadigheid, vertelt over het project, de achtergronden en het maken van relevante verbindingen met bewoners, ondernemers, overheid en onderwijs om de geschiedenis naar het heden te positioneren. Meer informatie www.welkomtoenwelkomnu.nl.

Deelsessie 3: Verbinding tussen archeologie en ruimtelijke ontwikkeling door de ogen van de RCE - door Jos Bazelmans

Vanuit Rijksperspectief vertelt de RCE over gemeentelijk beleid, erfgoed en archeologie. Wat zijn de kansen van archeologie voor gemeenten?
Ook laat de RCE een aantal voorbeelden zien vanuit ruimtelijke ordening en cultuur.

Deelsessie 4: Archeologie in de openbare ruimte - door Sjoerd van der Linde Studio Louter en Ziega van den Berk MUST Stedenbouw

Bij de voorbereiding van de woonwijk Oosterdalfsen werden archeologische vondsten gedaan, maar hoe zorg je dat de vondsten en de verhalen een plek krijgen in de nieuwe woonwijk. Een plek die past bij de nieuwe bewoners en op een eigentijdse manier het verhaal van vroeger laat terugkomen. Studio Louter is samen met Must Stedenbouw verantwoordelijk voor de ontwerp inrichting Oosterdalfsen. In deze presentatie nemen ze je mee in de totstandkoming van het ontwerp, de interactie met de toekomstige bewoners en krijg je een preview van de woonwijk in wording.

Deelsessie 5: DNA van Dalfsen - door Inke Camphens

Het project DNA van Dalfsen wordt gefinancierd vanuit het cultuurbeleid van de gemeente Dalfsen en het cultuurprofiel van de provincie Overijssel. Een project waarbij de historische verenigingen uit de gemeente nauw betrokken zijn en waarin samenwerking en participatie belangrijke doelstellingen zijn. De verenigingen verzamelen verhalen die de gemeente maken tot wat ze is en presenteren deze. Tegelijkertijd hebben zij te maken met een ontzamel en collectievraagstuk. Ook zal in de komende jaren in elk van de vijf gemeentelijke kernen een zogenaamde verbeelding gerealiseerd worden die één van de verhalen uit de collectie verbeeldt. Inke Camphens, projectcoördinator van het DNA van Dalfsen neemt je, samen met betrokkenen uit de historische verenigingen, mee in dit project. De ervaringen tot nu toe worden gedeeld, met daarin aandacht voor de hoogte- maar ook de leerpunten uit het project.

Deelsessie 6: Gedichtenroute Schat van Dalfsen - door Renee Nieuwenstein, Lenze Bouwers en Dea Jansen

Als onderdeel van het project Schat van Dalfsen is een gedichtenroute ontwikkeld. Een wandelroute langs de plaatsen waar bijzondere vondsten zijn gedaan en gedichten die de wandelaar meenemen in het heden en het verleden van het gebied

Sessie A    Tijdens de eerste sessie ligt het accent op het beleven van de gedichtenroute. Renee Nieuwenstein neemt je mee op gedichtenroute. Tijdens deze deelsessie loop je een deel van de gedichtenroute en zal Renee op verschillende punten een korte toelichting geven op de ontwikkeling van de route. Tijdens de route zullen Dea Jansen en Lenze Bouwers een aantal gedichten live voordragen.

Sessie B    ‚ÄčTijdens de tweede sessie ligt het accent op de totstandkoming van de gedichtenroute Renee Nieuwenstein vertelt over de totstandkoming van de gedichtenroute. Een route langs en over de Schat van Dalfsen. Renee was projectleider en geeft je inzicht in het proces en zal vertellen over de successen, maar ook over de leerpunten van het project. Daarnaast zijn Dea Jansen en Lenze Bouwers aanwezig. Zij waren als dichters betrokken bij het project. Als afsluiting van de sessie zal er een kort bezoek worden gebracht aan een klein stuk van de gedichtenroute.

Deelsessie 7: Hoe wordt een archeologische vondst (inter)nationaal nieuws? - door COMcept en ADC ArcheoProjecten

Een kijkje achter de schermen bij de persvoorlichting rond de IJsselkogge en de Schat van Dalfsen. Kampen was in 2012 en 2016 (inter)nationaal nieuws toen er een complete kogge werd ontdekt en later geborgen. Het schip werd tijdens een live tv uitzending uit het water gehaald; daar waren zo’n 60 persmedia bij aanwezig. Tijdens kijkdagen hebben honderden mensen Kampen bezocht en het kreeg zelfs aandacht bij CNN. 

Dalfsen kreeg in 2015 (inter)nationale persaandacht, toen er een grafveld van de Trechterbekercultuur werd ontdekt; een grafveld van deze omvang was nooit eerder in Europa aangetroffen. In 2016 was er weer volop persaandacht; dit keer voor rijke graven uit Merovingische tijd. En Dalfsen was in 2017 ook positief in het nieuws, toen een publieksopgraving de aandacht van alle RTV-nieuwsmedia kreeg.

Deze zichtbaarheid in de media is een mooi bijeffect van (verplicht) archeologisch onderzoek. Ineens heeft iedereen het even over je gemeente, en de inwoners zijn trots. Maar heb je als gemeente invloed op de aandacht die je dan krijgt?

COMcept en ADC ArcheoProjecten geven je tijdens deze deelsessie een kijkje achter de schermen bij de publiciteitscampagnes voor de Kogge en de Schat van Dalfsen; en tips voor hoe je archeologische vondst (inter)nationaal nieuws kan worden.

15.30 uur - Terugkoppeling en conclusies van de dag

Door dagvoorzitter Marcel van Dijk.

16.00 uur - Einde en borrel

Inschrijven

Schrijf je snel in door een e-mail te sturen naar vngoverijssel@raalte.nl onder vermelding van naam, organisatie en telefoonnummer. Vol = vol!