Merovingische vondsten

Een grafveld uit de merovingische periode in Oosterdalfsen.

De opgraving van het grafveld van de hunebedbouwers leverde de archeologen een extra verrassing op. Direct grenzend aan het oudere grafveld kwam een klein grafveld uit de Vroege Middeleeuwen tevoorschijn. Het is de eerste keer in Overijssel dat een grafveld uit deze periode volledig onderzocht kon worden. De resultaten zijn bovendien van uitzonderlijk belang. Ze bieden een inkijk in de samenleving van Oost-Nederland gedurende de merovingische periode (500-750 na.Chr).

Er zijn 9 grafkuilen gevonden met daarin (delen van) skeletten en enkele kuilen (waarschijnlijk 5) met crematieresten. Dit betekent dat de 14 aangetroffen graven ongeveer twee generaties van hetzelfde huishouden representeren of dat het een enkele generatie betreft van twee gelijktijdige erven. De bij het grafveld behorende bewoning is niet gevonden. Het areaal direct ten noorden van de graven is echter (nog) niet opgegraven. Het lijkt de meest logische plek om deze huisplaatsen te verwachten.

Tijdens het opgraven kwamen al veel vondsten tevoorschijn. Twee graven vielen daarbij op door hun grote rijkdom. Het betreft een graf van een man en een vrouw, mogelijk een echtpaar. Ieder was bijgezet in een houten grafkamer. In het mannengraf werd een volledige wapenrusting gevonden:  een umbo (schildknop), een spatha (tweesnijdend slagzwaard), een sax (eensnijdend zwaard), een bijl en een lanspunt. Daarnaast lagen er nog een gesp, een speelsteentje een aardewerken pot en een glazen stortbeker bij. Van de emeer is vrijwel niets bewaard gebleven.

Ook de vrouw had een aardewerken pot met daarin een glazen beker meegekregen. De meest in het oog springende bijgaven zijn toch echter twee halssnoeren van barnsteen (met daarin iets meer dan 400 kralen verwerkt) en twee paren mantelspelden waarin almandijn (edelsteensoort) en goudfolie was afgezet.

De overige inhumatiegraven bevatten slechts enkele bijgaven: gekleurde glazen kralen, enkele zilveren gespen, een sax en een aardewerken pot.

 

Downloads

Een grafveld uit de merovingische periode in Oosterdalfsen 1.94 MB Download