Lespakket Schat van Dalfsen

Met alle 18 basisscholen in de gemeente Dalfsen is gewerkt aan de ontwikkeling van een doorgaande leerlijn erfgoed waarbij de archeologische vondsten aanleiding zijn.

Om de kennis van de Trechterbekercultuur, maar ook die van de andere vondsten, bijvoorbeeld die van de Merovingische periode, onder de aandacht van kinderen te brengen heeft Het Oversticht in opdracht van de gemeente Dalfsen een erfgoedleerlijn ontwikkeld. In de leerlijn vormen deze vondsten in de bovenbouw het uitgangspunt voor de lessen. Voor de midden- en onderbouw komen onderwerpen over de eigen omgeving aan bod. Alle padf’s van de lessen hebben het nummer van de groep waar ze in gegeven worden. De lijn is niet chronologisch opgebouwd, maar begint bij de kleuters van groep 1 en 2 met tijdsbesef.

Groep 1 en 2

De lijn is niet chronologisch opgebouwd, maar begint bij de kleuters van groep 1 en 2 met tijdsbesef.

Groep 3 en 4

Voor groep 3 en 4 staat erfgoed centraal in de kern Dalfsen. Aan de hand van het verzamelen van beelden van karakteristieke plekken en gebouwen in Dalfsen ontstaat een verzamelboekje dat een beeld geeft van Dalfsen toen en nu.

Groep 5 en 6

In groep 5 en 6 gaan we als het ware terug in de tijd; eerst staat de kern Lemerveld (groep 5) centraal. De ontwikkeling daarvan, de kanalen, en monumenten die zich daar bevinden. Daarna staat de kern Nieuwleusen (groep 6) centraal. Binnen de lessen is onvoldoende ruimte om de gehele geschiedenis van de kernen te behandelen. Daarom is de keuze gemaakt om dit op hoofdlijnen te doen en vervolgens een kleine verdiepingsles toe te voegen. Bij de lessen worden suggesties gegeven om de lessen te verdiepen met bijvoorbeeld een museumbezoek aan het streekmuseum.

 

Groep 7 en 8

De bovenbouwlessen van groep 7 en 8 staan in het teken van de archeologische vondsten. Om duidelijk te maken wat een archeoloog is en hoe deze te werk gaat is er een introductieles in archeologie, op basis van echte bodemvondsten die in de klas bestudeert kunnen worden. De leskist hiervan is in beheer bij museum Palthehof en kan daar gereserveerd en afgehaald worden. De leerlingen maken kennis met de Merovingers en de Trechterbekers en leren daarnaast hoe men door de eeuwen begraven of gecremeerd werd. Bij de les over de Merovingers horen losse foto’s die u van de site kunt downloaden en printen.