Erfgoed voor het basisonderwijs

Met alle 18 basisscholen in de gemeente Dalfsen wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een doorgaande leerlijn erfgoed waarbij de archeologische vondsten aanleiding zijn.

Dit wordt gedaan onder leiding van het Oversticht. Meer informatie vindt u op www.oversticht.nl.

 

De contactpersoon voor dit project is Maartje van Hellemondt.