9 mei 2022

Publieksbijeenkomst Schat van Dalfsen 17 mei 2022

Het is alweer 7 jaar geleden dat er in Oosterdalfsen zeer bijzondere vondsten zijn gedaan uit de tijd van de hunebedbouwers en de vroege middeleeuwen. In 2017 en 2018 hebben we via het project Schat van Dalfsen veel aandacht geschonken aan deze opgravingen en heeft er ook een publieksopgraving plaatsgevonden.

Het onderzoeksteam (Henk van der Velde, Niels Bouma, Daan Raemaekers en veel gepassioneerde specialisten) heeft inmiddels het wetenschappelijk traject vertaald in een wetenschappelijke publicatie.

Deze uitkomsten van het onderzoek, zoals deze zijn opgenomen in de publicatie “Making a Neolithic non-megalithic monument” worden dinsdagavond 17 mei gepresenteerd aan de pers.

Aansluitend vindt er in De Stoomfabriek in Dalfsen een vertoning plaats van de gemaakte documentaire Zoals Wij, met aansluitend een publiekslezing van de archeologen Henk van der Velde en Niels Bouma.

Theater de Stoomfabriek
Aanvang 20:00 uur.
Toegang is gratis.
U kunt u aanmelden door een mail te sturen naar: info@schatvandalfsen.nl 
LET OP: er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar: u ontvangt een bevestiging voor deelname (uiterlijk op 16 mei).