30 november 2016

Geld voor wetenschappelijk onderzoek naar Archeologische vondsten Dalfsen

De Nederlands Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft bekend gemaakt dat een onderzoeksvoorstel naar de Archeologische vondsten in Oosterdalfsen is gehonoreerd. Het rijk heeft minimaal € 100.000,- vrijgemaakt voor dit onderzoek. Hiermee gaat een diepgewortelde wens van de gemeente Dalfsen in vervulling. Burgemeester Han Noten is blij met het feit dat het wetenschappelijk belang van de Schat van Dalfsen nu ook landelijk onderkend wordt. “Om de vondsten verder te kunnen onderzoeken, verbanden te leggen en de precieze leeftijd te bepalen, is veel geld nodig. De bijdrage vanuit het Rijk is hierbij is van grote waarde. Deze opgraving verdient het.”

De aanvraag voor het onderzoek, met als titel ‘Het grafritueel als spiegel voor een samenleving? Een grafveld uit de trechterbekerperiode in Oosterdalfsen’, is ingediend door Dr. Henk van der Velde van ADC Archeoprojecten en Prof dr. D.C.M. Raemaekers van de Rijksuniversiteit Groningen. De gemeente Dalfsen participeert in dit onderzoek en ziet dit, naast het wettelijke onderzoek waarvoor de gemeente zelf verantwoordelijk is, als een eerste stap in het aanvullend wetenschappelijk onderzoek.

Aanvullend internationaal onderzoek
De NWO (Nederlands Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) heeft de aanvraag van de onderzoekers als zeer goed beoordeeld. De middelen voor het onderzoek zijn vrijgemaakt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op verzoek van de Tweede Kamer. Henk van der Velde (ADC) is content met de toekenning. “We krijgen hiermee de mogelijkheid om het volledig potentieel van de opgraving te benutten. We kunnen nu onderzoek doen wat, zonder de bijdrage vanuit het Rijk, niet zou plaatsvinden.” Voor het project, dat voortborduurt op de resultaten van de basisrapportage, is een onderzoeksgroep samengesteld met archeologen uit het bedrijfsleven, de Universiteit Groningen en het Drents Museum te Assen. Met een deel van het onderzoek is maar weinig ervaring binnen Nederland. Er wordt daarom ook samengewerkt met enkele Duitse instituten.
 

Resultaten van het onderzoek
Het onderzoek moet leiden tot de (internationale) wetenschappelijke ontsluiting van de opgraving en tot de presentatie van de resultaten aan een breed publiek, onder andere via een grote internationale tentoonstelling in het Drents Museum waarbij voor de eerste keer de trechterbekercultuur in Europees perspectief volgens nieuwe inzichten wordt belicht. Voor de tentoonstelling wordt een beroep gedaan op de vondsten in Dalfsen en zoekt het Drents Museum samenwerking met verschillende musea in en buiten Europa.

Aanleiding
In 2015 is in Oosterdalfsen een grafveld gevonden uit de Trechterbekerperiode. Het grafveld is 5000 jaar oud en bevatte 137 graven, een aarden monument en een grafheuvel. Ook is een gebouwstructuur aangetroffen die voorlopig gezien wordt als huisplattegrond. De vondsten in Oosterdalfsen zijn voor Noordwest-Europa extreem uniek. ADC Archeoprojecten heeft in opdracht van de gemeente Dalfsen de opgraving uitgevoerd. 

Schat van Dalfsen
De vondsten zijn voor de Gemeente Dalfsen aanleiding geweest om een ambitieus programma op te zetten, waarbij het doel is om de vondsten zichtbaar en beleefbaar te maken. Dit programma (Schat van Dalfsen) kent een groot aantal projecten. Één van de projecten is de Musical Wortels die vrijdag 2 december in première gaat in het nieuwe theater De Stoomfabriek. Deze musical gaat over de vondsten en wordt gespeeld door 80 basisschool kinderen uit de gemeente Dalfsen.

 

Persbericht