22 juni 2016

Familiepad van Dalfsen officieel geopend!

Op donderdagmiddag 16 juni is het Familiepad in Dalfsen officieel in gebruik genomen. Nadat burgemeester Han Noten de opening van het programma verzorgde, gaf Sjoerd van der Linde, van Studio Louter, uitleg over de totstandkoming en het doel van het Familiepad.

Op donderdagmiddag 16 juni is het Familiepad in Dalfsen officieel in gebruik genomen. Nadat burgemeester Han Noten de opening van het programma verzorgde, gaf Sjoerd van der Linde, van Studio Louter, uitleg over de totstandkoming en het doel van het Familiepad.

Omdat bij de opgravingsplek niets meer te zien is van de Schat van Dalfsen, is het Familiepad gerealiseerd om de families van nu te laten kennismaken met de families van toen. Vanuit Deltion College waren directeur Marc Otto en docent Ruben Jobse aanwezig meteen aantal studenten. Zij vertelden enthousiast hoe hun studenten van de opleiding meubel- en houttechniek hebben meegewerkt aan dit project. TamaraToering van Vechtdal Marketing praatte de middag aan elkaar. Wethouder Ruud vanLeeuwen vertelde trots te zijn op dit mooie project en de verschillende samenwerkingen die het met zich meebrengt, niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Zo komt er in 2018 een grote internationale tentoonstelling over de trechterbekercultuur in Noord-Europa in het Drents Museum, waar ook de vondsten van Dalfsen een plek krijgen.

Familiepad
Op de website www.schatvandalfsen.nl kunnen vragen worden gesteld aan de Trechterbekerfamilie die 5000 jaar geleden in Dalfsen woonde. Experts en wetenschappers proberen aan de hand van historische informatie antwoorden te geven op de gestelde vragen. En daarbij is gebleken dat er grote verbondenheid bestaat tussen families, die door eeuwen heen in deze regio hebben gewoond. Ook met de families van nu. Op de vindplaats van de Schat van Dalfsen kan vanaf vandaag het familiepad bewandeld worden, dat herinnert aan de families van toen, maar ook gespreksstof geeft aan families van nu. Een deel van de vragen en antwoorden, die dankzij publiek en wetenschappers tot stand zijn gekomen, is terug te vinden op dit Familiepad aan de Oosterdalfsesteeg in Dalfsen.

Het is nog steeds mogelijk om vragen te stellen aan deTrechterbekerfamilie. Dat kan op www.schatvandalfsen.nlonder het kopje Familiepad!

Schat van Dalfsen
De schat van Dalfsen bestaat uit twee unieke vondsten. Zo werd in de zomer van 2015 een grote vondst gedaan uit de tijd van de Trechterbekercultuur.Een uitzonderlijk groot grafveld, sporen van een boerderij en een weg, die het Vechtdal verbindt met Noordwest-Europa.

In hetzelfde gebied werd ook een “schat” gevonden uit deMerovingische tijd (6e eeuw na Christus). Het is de eerste keer dat er een grafveld uit die periode in de regio Overijssel-Achterhoek werd opgegraven. Kijk voor meer informatie over alle vondsten op www.schatvandalfsen.nl.